Welkom

Per 1 mei 2024 zet Psychologiepraktijk Opgenoort het werk voort van Psychologenpraktijk Arends vanuit het vertrouwde adres aan de Aldenhof in Nijmegen.

We bieden psychologische behandelingen voor volwassenen binnen de Basis GGZ. U kunt met uiteenlopende psychische klachten en problemen bij ons terecht. We werken vanuit een persoonlijk contact waarin betrokkenheid en een gelijkwaardige samenwerking voorop staan. Afgestemd op de hulpvraag maken we gebruik van diverse behandelvormen zoals Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy en EMDR.

De praktijk bevindt zich in een pand waar tevens fysiotherapeuten en diëtisten werkzaam zijn. We werken graag samen en zowel cliënten, verwijzers als ketenpartners zijn altijd welkom voor overleg!

** De aanmeldstop is opgeheven, per 24 juni is aanmelding weer mogelijk **

Lopende behandelingen gestart vanuit Psychologenpraktijk Arends worden gecontinueerd. Nieuwe verwijzingen mogen worden gericht aan Psychologiepraktijk Opgenoort (AGB 94067950).

Actuele wachttijd

8-10 weken

Visie

Er kunnen perioden in het leven zijn dat u psychische klachten ontwikkelt en vastloopt in uw dagelijks functioneren. Als het onvoldoende lukt hier op eigen kracht verandering in aan te brengen kan een kortdurende psychologische behandeling soms passend zijn om u hierin op weg te helpen.

De praktijk biedt een plek waar we vanuit een gelijkwaardig contact met u onderzoeken wat er speelt, waar u naartoe zou willen, wat hierbij in de weg staat en wat er nodig is om in beweging te komen op weg naar datgene dat voor u belangrijk is. We vinden het belangrijk de behandeling af te stemmen op uw hulpvraag en maken hierbij gebruik van de geldende behandelrichtlijnen. Indien nodig of wenselijk kunnen ook naasten bij de behandeling worden betrokken.

We werken ernaar toe dat u aan het einde van het behandeltraject voldoende vertrouwen heeft ontwikkeld om weer op eigen kracht verder te kunnen. Dat kan betekenen dat uw klachten of problemen verminderd zijn en/of dat u heeft geleerd wat helpend is om de klachten beter te kunnen hanteren.

Werkwijze

Meer informatie over aanmelden

U kunt zich aanmelden met een geldige verwijsbrief voor psychologische behandeling (BGGZ) via het aanmeldformulier op deze site (tijdelijk niet te gebruiken in het geval van een aanmeldstop), telefonisch of per mail. De verwijzer kan u ook rechtstreeks aanmelden via Zorgdomein of Zorgmail.

Telefonisch contact

Na aanmelding nemen we z.s.m. telefonisch contact met u op om een inschatting te maken of we een passend behandelaanbod kunnen bieden en om u te informeren over hoe verder.  Als de inschatting is dat we kunnen aansluiten op uw hulpvraag wordt u z.s.m. (rekening houdend met evt. wachttijd) uitgenodigd voor een intake gesprek. Indien de inschatting is dat we geen passend behandelaanbod kunnen bieden dan denken we mee over waar dit wel gedaan zou kunnen worden.

Intake, advies en behandelplan

Voorafgaand aan het intake gesprek ontvangt u per email een klachtenvragenlijst (beginmeting) en evt. een intakevragenlijst. Tijdens 1 of 2 intakegesprekken (60 minuten) brengen we in kaart wat uw hulpvraag is, waar u tegen aan loopt en bespreken we welke behandelmogelijkheden er zijn. Op basis hiervan maken we samen een behandelplan. Indien nodig kan er tijdens de intakefase gebruik worden gemaakt van aanvullende vragenlijsten of aanvullende diagnostische gesprekken om tot een passend behandeladvies te komen.  

Behandeling

Aansluitend op het behandelplan start de behandeling. Behandelafspraken duren doorgaans 45 of 60 minuten, in sommige gevallen 90 minuten.  Gedurende de behandeling staan we geregeld stil bij het effect van de behandeling en kunnen we gemaakte afspraken aanpassen indien nodig.

Afsluiting

Bij afronding van de behandeling blikken we terug op de behandeling (wat heeft de behandeling u gebracht? hoe heeft u het behandelproces ervaren) en blikken we vooruit (hoe gaat u op eigen kracht verder? wat heeft u nodig om het geleerde vast te houden?). Ook ontvangt u opnieuw de klachtenvragenlijst (eindmeting) en een client tevredenheidsvragenlijst. Indien akkoord wordt een bericht gestuurd aan de verwijzer dat de behandeling wordt afgesloten.

Aanbod

Voor wie

De praktijk biedt behandeling bij

 • Angstklachten
 • Stemmingsklachten
 • Spanningsklachten
 • Trauma gerelateerde klachten
 • Zelfbeeldproblematiek
 • Aanhoudende Lichamelijke Klachten
 • Milde persoonlijkheidsproblematiek

Twijfelt u of we passende behandeling kunnen bieden neem dan gerust contact op!

Samenwerking

Er bestaan korte lijntjes met de fysiotherapeuten van Fysiotherapie Praktijk Dukenburg; o.a. met psychosomatisch fysiotherapeut en bekkenfysiotherapeuten.

www.fysiotherapiedukenburg.nl

Basis GGZ (BGGZ)

De praktijk biedt behandelingen binnen de Basis GGZ. Deze zijn passend wanneer er sprake is van enkelvoudige, lichte tot matige klachten die hinder geven maar waarbij er sprake is van een voldoende zelfstandig functioneren in het dagelijks leven.

Onze behandelingen zijn aansluitend hierop relatief kortdurend van aard (+/- 6-12 sessies) en gericht op het versterken van de eigen veerkracht.

Een BGGZ traject kan ook passend zijn bij meervoudige klachten indien er sprake is van een afgebakende hulpvraag.

De verwijzer (vaak de huisarts) maakt een eerste inschatting of een traject binnen de BGGZ passend is.

Geen passend behandelaanbod

Werkend binnen de setting van de Basis GGZ biedt de praktijk geen medicamenteuze behandeling en/of 24 uurs bereikbaarheid.

De praktijk is daarmee niet toegerust op intensieve behandeling van complexe, meervoudige, ernstige psychiatrische problematiek (zoals psychotische stoornissen, schizofrenie, bipolaire stoornissen, ernstige depressie) en ernstige persoonlijkheidsproblematiek waarbij sprake is van ernstige beperkingen in het zelfstandig functioneren en/of crisisgevoeligheid. Behandeling binnen de Specialistische GGZ is dan passend.

Behandelvormen

Binnen de praktijk word gewerkt op basis van:

 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Acceptance and Commitment Therapy
 • Interpersoonlijke Therapie
 • EMDR
 • Oplossingsgerichte therapie

Indien aansluitend op de hulpvraag en passend binnen een kortdurende behandeling kunnen aanvullend interventies uit de Schematherapie en/of Mentalisation Based Treatment worden ingezet.

EHealth

Naast behandelcontacten op locatie biedt de praktijk ook de mogelijkheid tot digitale behandelcontacten middels het eHealth platform ‘Evie’ (Minddistrict).

Over ons

Marleen Opgenoort

Na de afgelopen jaren werkervaring te hebben opgedaan binnen diverse (GGZ) instellingen,  zowel binnen de Basis GGZ als de Specialistische GGZ, ben ik in November 2022 met veel plezier aan de slag gegaan als zelfstandig GZ-Psycholoog voor Psychologenpraktijk Arends. Ik voelde me snel thuis binnen de praktijk; ik geniet van het persoonlijke contact met cliënten, collega’s, verwijzers en ketenpartners. Per 1 Mei 2024 neem ik dan ook met veel enthousiasme het stokje van het praktijkhouderschap over van Maarten van Waalwijk & Lidwine Arends (i.v.m. pensionering). Een eer en een mooie uitdaging om de praktijk op de vertrouwde locatie voort te zetten als Psychologiepraktijk Opgenoort.

Kenmerkend voor mij als behandelaar is een rustige, warme en betrokken houding. Binnen de behandeltrajecten staat voor mij het aangaan van een gelijkwaardige samenwerking voorop. Ik ben geschoold in diverse behandelvormen (CGT, ACT, EMDR, MBT (basis), Schematherapie) en heb brede ervaring in de behandeling van mensen met o.a. traumagerelateerde klachten, angst- en stemmingsklachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Buiten mijn werk breng ik het liefste tijd door met mijn gezin, vrienden & familie, probeer ik te sporten, lees ik graag, geniet ik van muziek & podcasts of een fijne wandeling in de natuur.

Afspraken op maandag, dinsdag en donderdag

Kwalificatie: GZ-Psycholoog

Registraties: Big 09929271425,  AGB 94109737, NIP 201717, VEN 41809 

Visitatiecertificaat (NIP)

Kim van den Ende

Eind 2017 heb ik mijn GZ-opleiding behaald binnen een grote landelijke GGZ-instelling waar ik veel ervaring op heb gedaan met een brede doelgroep zowel binnen de basis- als specialistische ggz. Na enkele jaren daar gewerkt te hebben was het tijd voor iets nieuws en heb ik een paar jaar als behandelcoördinator gewerkt in een tbs-kliniek. Hoewel het aansturen en coördineren van een behandelteam erg leuk was om te doen, miste ik het één op één werken met cliënten, wat ik daarom in 2023 weer ben gaan oppakken als zelfstandig GZ-psycholoog binnen de basis ggz.

Sinds begin 2024 werk ik samen met Marleen. Wij kennen elkaar van een kleine psychologenpraktijk waar ik ooit mijn carrière als basispsycholoog begon en waar wij elkaar vonden in ons enthousiasme voor ACT (acceptance and commitment therapy). Nog altijd maak ik veel gebruik van deze mooie therapievorm in mijn behandelingen. Tevens ben ik geschoold in cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR en schematherapie en heb veel ervaring in het behandelen van traumagerelateerde klachten en
angst- en stemmingsstoornissen. Naast de praktijk van Marleen, werk ik in een praktijk die specifiek gericht is op de behandeling van psychische klachten rondom zwangerschap, bevalling, miskramen of onvervulde kinderwens. Als behandelaar ga ik graag naast je staan om samen je hulpvraag te onderzoeken en te komen tot een concreet behandeldoel waar we aan zullen werken. Samen kijken we welke behandelvorm daar het beste bij past. Ik vind het belangrijk dat iemand zelf regie heeft over het eigen behandeltraject.

Naast mijn werk ben ik moeder van twee jonge kinderen. Dit probeer ik te combineren met een man, een kat, een hobby stijldansen en af en toe een rondje hardlopen.

Afspraken op maandag en donderdag

Kwalificatie: GZ-Psycholoog

Registraties: BIG 39923704625, AGB 94104004, NIP 211976

Maarten van Waalwijk

In het contact ben ik rustig en geduldig, maar kan ook doortastend zijn. Ook wanneer het om heftige ervaringen of nare gebeurtenissen  gaat, ben ik aanwezig en sta ik naast je.

Een belangrijk uitgangspunt in mijn werkwijze is om samen met de cliënt het inzicht in het probleem te vergroten, maar ook om diens eigen krachtbronnen en vaardigheden te mobiliseren, zodat de persoon in kwestie zijn of haar veerkracht weer kan terugvinden. Ik doe dat op basis van mijn ervaring en met raad, daad en humor.

Als behandelend psycholoog gebruik ik ‘evidence based’ methoden als  cognitieve gedragstherapie en EMDR, omdat beide effectief zijn gebleken bij de behandeling van angst- en stemmingsklachten, trauma’s, emotionele ontregeling en burn-out.

Mijn ervaring als psycholoog, coach en trainer in het bedrijfsleven vind je terug in de persoonlijke en verdiepende benadering die ik hanteer. We kijken  bijvoorbeeld naar patronen die je hebt ontwikkeld, naar andere vragen en opgaven waar je in het leven voor komt te staan, maar ook naar werk- en relatiestress. Ik doe dat met een praktisch oog  en kijk vooral naar mogelijkheden. Het geeft voldoening als het lukt om hier samen stappen in te zetten.

Afspraken op woensdag en vrijdag

Kwalificatie: GZ-Psycholoog

Registraties: Big 29926606225, AGB 94010371, lid NIP en LVVP

Visitatiecertificaat (LVVP)

Voor verwijzers

Verwijzingen kunnen verstuurd worden via Zorgdomein, Zorgmail of kunnen worden meegegeven aan de client. In het geval van een aanmeldstop is verwijzen via Zorgdomein tijdelijk niet mogelijk.

Op de verwijsbrief (specifiek gericht aan de praktijk) moet in ieder geval staan:

Consultatie

Voor huisartsen en praktijkondersteuners bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van consultatie via VIP Live.

Meer informatie volgt.

Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Alle behandelaren beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze zijn in te zien op de praktijk.

Klachtenregeling

We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over uw behandeltraject. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn dan nodigen we u uit dit met ons te bespreken zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken. Mocht dit niet lukken dan kunt u terecht bij de klachten & geschillen commissie waarbij we zijn aangesloten.

Privacystatement

Privacystatement Psychologiepraktijk Opgenoort

Psychologiepraktijk Opgenoort , gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83412492, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologiepraktijk Opgenoort met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologiepraktijk Opgenoort persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Psychologiepraktijk Opgenoort
c. bezoekers van de website van Psychologiepraktijk Opgenoort
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Psychologiepraktijk Opgenoort
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met Psychologiepraktijk Opgenoort contact opnemen of van wie Psychologiepraktijk Opgenoort persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Psychologiepraktijk Opgenoort verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologiepraktijk Opgenoort zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt

3. Doeleinden verwerking
Psychologiepraktijk Opgenoort verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychologiepraktijkopgenoort.nl;
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond
Psychologiepraktijk Opgenoort verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Psychologiepraktijk Opgenoort kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologiepraktijk Opgenoort persoonsgegevens verwerken. Psychologiepraktijk Opgenoort sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Psychologiepraktijk Opgenoort deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologiepraktijk Opgenoort deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Psychologiepraktijk Opgenoort geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Arends ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Psychologiepraktijk Opgenoort bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologiepraktijk Opgenoort hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement
Psychologiepraktijk Opgenoort kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologiepraktijk Opgenoort gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Psychologiepraktijk Opgenoort te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Opgenoort  door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologiepraktijkopgenoort.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologiepraktijk Opgenoort persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Opgenoort door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologiepraktijkopgenoort.nl  Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).)

Kosten & vergoedingen

Zorgprestatiemodel

Psychologische zorg binnen de Basis GGZ wordt bekostigd volgens het ZorgPrestatieModel (ZPM). Conform dit model wordt alle directe tijd tussen behandelaar en client gedeclareerd (zowel face-to-face consulten als telefonische en digitale consulten). Het tarief dat in rekening wordt gebracht hangt af van het type consult (diagnostiek of behandeling), de duur van het consult en de functie van de behandelaar. Indirecte tijd (zoals rapportage, overleg met verwijzers etc.) is verrekend in deze tarieven en wordt niet apart in rekening gebracht.

Vergoeding

Psychologische zorg binnen de BGGZ wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering indien er een geldige verwijzing van de huisarts aanwezig is (zie ‘verwijzers‘). De praktijk heeft voor 2024 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraarconcerns: Achmea, ASR, CZ, DSW, Salland, EUCARE, Menzis, ONVZ, VGZ, Zorg & Zekerheid. Afhankelijk van de contractafspraken vergoeden zorgverzekeraars ons een percentage van de NZA tarieven.

Klik hier voor een overzicht van de NZA tarieven
PrestatieomschrijvingDuur
in min.
NZA tarief
CO0302 consult diagnostiek30€ 114,20
CO0432 consult diagnostiek45€ 159,70
CO0562 consult diagnostiek60€ 183,44
CO0822 consult diagnostiek90€ 274,01
CO0367 consult behandeling30€ 95,67
CO0497 consult behandeling45€ 135,89
CO0627 consult behandeling60€ 161,46
CO0887 consult behandeling90€ 242,76
NS0999 No Show of Wegblijftarief€ 65,00
OV0099 coaching (buiten ggz)60€164,00
OV0012 Niet basis pakket zorg consult 60€ 131,82
OV0018 Schriftelijke informatieverstrekking met toestemming cliënt€ 104,69
OV0007 Intercollegiaal overleg kort€ 25,05
OV0008 Intercollegiaal overleg lang€ 76,35

Indien er sprake is van een geldige verwijzing gaat de factuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.  Mocht het jaarlijks eigen risico nog niet zijn aangesproken dat zal de verzekeraar dit rechtstreeks bij u in rekening brengen.

Zelf betalen

Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM-5 classificatie waarvoor psychologische zorg wordt vergoed (bijv. aanpassingsstoornis, levensfaseproblematiek, relatieproblemen) dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen. Hiervoor geldt het ‘Niet basis pakket zorg’ tarief (zie NZA tarieven). U ontvangt dan zelf de facturen. Soms is het mogelijk om uw werkgever om budget te vragen indien er sprake is van werk gerelateerde klachten.

No show tarief

Bij het niet verschijnen op de afspraak zonder bericht of na het afmelden van een afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt er bij u een bedrag van 65,00 in rekening gebracht . Op deze manier verdelen we de kosten die gepaard gaan met de tijd die voor u werd gereserveerd (u een deel en de praktijk een deel). Deze kosten kunnen niet aan de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.